Rozdziały (KNP) / Chapters (CoNS)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 6
 • Pozycja
  Aspekty aplikacyjne technologii informacyjno-komunikacyjnych w kontekście poglądowości pośredniej w nauczaniu - uczeniu się fizyki
  (Wydawnictwo Naukowe, Wyższa Szkoła Biznesu w Dabrowie Górniczej, 2015-09) Klisowska, Małgorzata
 • Pozycja
  „Infobroker” vs „badacz”. O e-determinantach (nie)efektywności transferu wiedzy fizycznej
  (KTiME Uniwersytet Przyrodniczy Kraków, 2013) Klisowska, Małgorzata
  Dostepność do stale rosnących zasobów informacji w sieci, rozmycie pojęcia wiedzy i jej usieciowienie sprawiają, że ewolucji ulega czynnościowy charakter uczenia się. Nie zawsze z pozytywnym skutkiem – zwłaszcza dla transferu wiedzy fizycznej i kompetencji kluczowych dla nauk przyrodniczych. Zrealizowane z uczniami, studentami i nauczycielami fizyki/informatyki proste projekty edukacyjne (w ramach własnego projektu GosFiz) wskazują, że alternatywą dla postawy „zarządzania informacją z sieci” (bez jej przyswojenia i włączenia do posiadanej, własnej struktury wiedzy przyrodniczej) jest połączenie kompetencji informatycznych i rozwiązań metodyczno-dydaktycznych upodabniających uczenie się do procesu badawczego – z dominantą na działanie małych grup w przestrzeni treści merytorycznych z fizyki.
 • Pozycja
  Otwarte środowisko aplikacji matematycznych SAGE w (samo)kształceniu fizyczno – informatycznym
  (KTiME Uniwersytet Przyrodniczy Kraków, 2014-09) Klisowska, Małgorzata; Topolewicz, Stanisław
  Odpowiednio wybrane aplikacje – z dominantą na działanie w przestrzeni treści merytorycznych z fizyki lub innych nauk przyrodniczych mogą przyczynić się zmian w sposobach wykorzystania TiK w kształceniu. Jako przykład zaprezentowano SAGE: bezpłatne otwartoźródlowe oprogramowanie matematyczne, które może być wykorzystywane nie tylko w celach naukowo-badawczych, ale i w kształceniu.
 • Pozycja
  Prezentacje multimedialne – otwartoźródłowe alternatywy dla PowerPointa
  (KTiME Uniwersytet Przyrodniczy Kraków, 2014-09) Topolewicz, Stanisław; Klisowska, Małgorzata
  Zasygnalizowano alternatywne systemy tworzenia prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania Open Source. Zwrócono uwagę na ich przydatność w kształceniu merytorycznym z fizyki/matematyki: samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności aktywizuje, wykraczając poza sformalizowane, tradycyjne ramy i formy (samo)kształcenia – choćby w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych – pozwala poznawać zarówno nowe narzędzia, jak i nowe implementacje aplikacyjne w kontekście prezentowanych treści merytorycznych."
 • Pozycja
  Synteza estymatorów dla obiektów o strukturze szeregowej
  (Pomiary Automatyka Kontrola, 2013-10) Kwater, Tadeusz; Pękala, Robert; Twaróg, Bogusław
  Artykuł dotyczy zdecentralizowanego podejścia do syntezy estymacji stanu obiektu złożonego poprzez rozdzielenie problemu optymalizacyjnego na podproblemy o mniejszej wymiarowości. Główna idea metody polega na przyporządkowaniu podobiektom indywidualnych wskaźników jakości i prowadzeniu syntezy estymatorów w sposób sekwencyjny. Wzmocnienia filtru złożonego wyznacza się rozwiązując problemy małej wymiarowości (wymiarowość podobiektów). Uzyskuje się strukturę odpowiadającą lokalnemu, klasycznemu filtrowi Kalmana oraz sprzężeń skrośnych.