Synteza estymatorów dla obiektów o strukturze szeregowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013-10
Autorzy
Kwater, Tadeusz
Pękala, Robert
Twaróg, Bogusław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Pomiary Automatyka Kontrola
Abstrakt
Artykuł dotyczy zdecentralizowanego podejścia do syntezy estymacji stanu obiektu złożonego poprzez rozdzielenie problemu optymalizacyjnego na podproblemy o mniejszej wymiarowości. Główna idea metody polega na przyporządkowaniu podobiektom indywidualnych wskaźników jakości i prowadzeniu syntezy estymatorów w sposób sekwencyjny. Wzmocnienia filtru złożonego wyznacza się rozwiązując problemy małej wymiarowości (wymiarowość podobiektów). Uzyskuje się strukturę odpowiadającą lokalnemu, klasycznemu filtrowi Kalmana oraz sprzężeń skrośnych.
Opis
Artykuł w czasopiśmie z listy B
Słowa kluczowe
systemy złożone , równania dynamiki , gra Nasha , równanie
Cytowanie