Prezentacje multimedialne – otwartoźródłowe alternatywy dla PowerPointa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014-09
Autorzy
Topolewicz, Stanisław
Klisowska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
KTiME Uniwersytet Przyrodniczy Kraków
Abstrakt
Zasygnalizowano alternatywne systemy tworzenia prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania Open Source. Zwrócono uwagę na ich przydatność w kształceniu merytorycznym z fizyki/matematyki: samodzielne zdobywanie wiedzy i umiejętności aktywizuje, wykraczając poza sformalizowane, tradycyjne ramy i formy (samo)kształcenia – choćby w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych – pozwala poznawać zarówno nowe narzędzia, jak i nowe implementacje aplikacyjne w kontekście prezentowanych treści merytorycznych."
Opis
Słowa kluczowe
TI - matematyka - stosowanie - fizyka , programy otwartoźródłowe , prezentacje multimedialne
Cytowanie
S.Topolewicz, M.Klisowska, Prezentacje multimedialne – otwartoźródłowe alternatywy dla Power Pointa, [w:] Człowiek – Media – Edukacja. Red. nauk. J. Morbitzer, E. Musiał, KTiME UP Kraków 2014, s. 346-354.