„Infobroker” vs „badacz”. O e-determinantach (nie)efektywności transferu wiedzy fizycznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Klisowska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
KTiME Uniwersytet Przyrodniczy Kraków
Abstrakt
Dostepność do stale rosnących zasobów informacji w sieci, rozmycie pojęcia wiedzy i jej usieciowienie sprawiają, że ewolucji ulega czynnościowy charakter uczenia się. Nie zawsze z pozytywnym skutkiem – zwłaszcza dla transferu wiedzy fizycznej i kompetencji kluczowych dla nauk przyrodniczych. Zrealizowane z uczniami, studentami i nauczycielami fizyki/informatyki proste projekty edukacyjne (w ramach własnego projektu GosFiz) wskazują, że alternatywą dla postawy „zarządzania informacją z sieci” (bez jej przyswojenia i włączenia do posiadanej, własnej struktury wiedzy przyrodniczej) jest połączenie kompetencji informatycznych i rozwiązań metodyczno-dydaktycznych upodabniających uczenie się do procesu badawczego – z dominantą na działanie małych grup w przestrzeni treści merytorycznych z fizyki.
Opis
Słowa kluczowe
Fizyka , nauczanie , transfer wiedzy , TI
Cytowanie
M.Klisowska, „Infobroker” vs „badacz”. O e-determinantach (nie)efektywności transferu wiedzy fizycznej, [w:] Człowiek – Media – Edukacja. Red. nauk. J. Morbitzer, E. Musiał, KTiME UP Kraków 2013, s. 206-213.