Modelowanie trójwymiarowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Molga, Agnieszka
Płachta, Mikołaj
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące grafiki trójwymiarowej. Przedstawiony został problem modelowania modelowania 3D: ogólny opis, czym jest grafika trójwymiarowa, jej zastosowania, wpływ tej technologii na wiele dziedzin przemysłu oraz przyszłe plany na jej wykorzystanie i dalszy rozwój. Artykuł zakończony jest omówieniem znaczenia modelowania 3D w architekturze.
The paper presents selected problems related to the generation of three-dimensional graphics. The problem of modeling modeling was presented: a general description of what 3D graphics is, its applications, the impact of this technology on many industries and future plans for its use and further development. The article ends with a discussion of the importance of 3D modeling in architecture.
Opis
Słowa kluczowe
modele 3D , wizualizacje architektoniczne , grafika komputerowa , 3D models , architectural visualizations , computer graphics
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 15 (2020), s. 162–172