Życie SMART – ma swoją cenę

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Piecuch, Aleksander
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Globalna cyfryzacja zmieniła sposoby funkcjonowania społeczeństw, ale przede wszystkim zmieniła relacje międzyludzkie. Możliwości, które pojawiły się wraz z rozwojem IT, z jednej strony stały się ważnym przyczynkiem dla rozwoju gospodarczego i społecznego, z drugiej zaczęły gwałtownie wkraczać w sferę prywatną. Mnogość dostępnych darmowych aplikacji na urządzenia stacjonarne i mobilne otworzyła przy okazji nowe możliwości dla gigantów branży IT. Oferta, jaką składają użytkownikom swoich wyrobów, teoretycznie jest darmowa, jednak rzeczywistość wskazuje na inne praktyki. Za udostępnione nam udogodnienia płacimy utratą własnej prywatności.
Global digitization has changed the way of societies function, but, above all, has changed interpersonal relationships. Opportunities that arose with the development of IT, on the one hand, have become an important contribution to economic and social development, on the other hand, they have rapidly entered to the private sphere. A lot of free applications available for stationary and mobile devices has opened up new opportunities for IT giants. The offer they make to users of their products is theoretically free, but reality points to other practices. We pay for the facilities provided to us by losing our privacy.
Opis
Słowa kluczowe
Smart , smartfon , smartlive , smartcity , smartphone
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 15 (2020), s. 56–77