Podkarpackie Studia Biblioteczne nr 3 (2014)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 7
 • Pozycja
  Wskaźniki oceny czasopism SJR i SNIP - alternatywa dla IF
  (2014-07-11) Jankowska, Elżbieta
  Celem artykułu jest przedstawienie zebranych informacji na temat dwóch wskaźników oceny czasopism – SJR (SCImago Journal Rank) oraz SNIP (Source-Normalized Impact per Paper). Wskaźniki bazują na analizie cytowań. Każdy z nich obliczany jest inaczej, a obydwa uzupełniają się w ocenie czasopisma. Są kolejną propozycją w wielowymiarowej ocenie czasopism do wykorzystania przez środowisko naukowe, bibliotekarzy, redaktorów i wydawców jako alternatywa dla powszechnie stosowanego impact factora (Thomson Reuters).
 • Pozycja
  Uwagi o przekładzie językowym
  (2014-07-11) Kawiorski, Stanisław
  Wśród teoretyków przekładu istnieją spory o nieprzetłumaczalność i przetłumaczalność tekstów. Wielu badaczy podkreśla, że nie istnieje tłumaczenie dosłowne tekstu, które dokładnie odwzorowuje oryginał. Każdy język to odmienny punkt widzenia. Komunikacja między językami nie jest łatwa a czasami wręcz niemożliwa. Treści jednego języka nie mogą być przekładane na treści innego bez utraty pewnych pól znaczeniowych. Takie stanowisko zajmują zwolennicy relatywizmu językowego. Stoją oni na stanowisku, że sposób postrzegania świata zależy od języka, którym się posługujemy.
 • Pozycja
  Ryszard Ziemba – „poeta książki”
  (2014-07-11) Zięba, Agnieszka
  W artykule została przedstawiona osoba Ryszarda Ziemby, rzeszowskiego introligatora, bibliofila oraz znawcy książki, który był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tak trudnej i niespotykanej sztuki jaką jest oprawa artystyczna. Krótkiej charakterystyce została poddana także unikatowa kolekcja artysty, której głównym ogniwem jest 150 opraw dzieł Czesława Miłosza.