Od książki 1.0 do książki 2.0 – próba usystematyzowania terminologii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014-07-11
Autorzy
Kotuła, Sebastian D.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
W artykule przybliżono znaczenia określeń (terminów, quasi terminów) referujących nowe, cyfrowe postacie książki: książka elektroniczna (e-book, e-książka, książka cyfrowa), książka ładowalna, książka hipertekstowa, książka interaktywna, książka multimedialna, książka konwergencyjna, książka wirtualna, książka wizualna, książka online, książka internetowa, książka webowa, książka adnotowana oraz książka sieciowa. Następnie, odwołując się do cech charakterystycznych modeli Internetu Web 1.0, Web 1.5 i Web 2.0, poprzez analogię przedstawiono propozycję typologii postaci książki. Wydzielono trzy kategorie: książka 1.0, książka 1.5 i książka 2.0, do których zakwalifikowano wymienione powyżej określenia denotujące książki, co pozwoliło uporządkować zaprezentowaną terminologię.
The article discusses the meaning of terms (quasi terms) that relate to new digital forms of books. Among them can be found: electronic book (e-book, ebook, digital book), downloadable book, hypertext book, interactive book, multimedia book, convergence book, virtual book, visual book, online book, internet book, web book, annotated book and networked book. Then, referring to the characteristics of the Internet models Web 1.0, Web 1.5 and Web 2.0, by analogy, the article proposed a typology of digital forms of books, in which three categories were separated: book 1.0, book 1.5 and book 2.0. The newly created typology was then characterized. The analysis showed that all the above-mentioned terms comprised these categories. Within the introduced typology it was possible to sort out the presented terminology.
Opis
Słowa kluczowe
cyfrowe postacie książki , nowe postacie książki , systematyka , terminologia , digital forms of books , new forms of books , systematics , terminology
Cytowanie