Repozytorium instytucjonalne jako nowa forma komunikacji społecznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014-07-11
Autorzy
Mikołajuk, Lidia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
W artykule opisano etapy budowy i rozwoju Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego jako jednego ze sposobów komunikacji naukowej. Wymieniono korzyści płynące z funkcjonowania otwartych platform naukowych. Zasygnalizowano popularyzację idei Open Access w środowisku łódzkich naukowców.
The paper describes the stages of formation and development of the Repository of Lodz University as a means of scholarly communication. The benefits of the existing open scientific platforms are listed here. The idea of promoting Open Access in the community Lodz is also signalled.
Opis
Słowa kluczowe
komunikacja naukowa , otwarta nauka , repozytorium instytucjonalne , institutional repository , Open Access , scholarly communication
Cytowanie