Wskaźniki oceny czasopism SJR i SNIP - alternatywa dla IF

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014-07-11
Autorzy
Jankowska, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zebranych informacji na temat dwóch wskaźników oceny czasopism – SJR (SCImago Journal Rank) oraz SNIP (Source-Normalized Impact per Paper). Wskaźniki bazują na analizie cytowań. Każdy z nich obliczany jest inaczej, a obydwa uzupełniają się w ocenie czasopisma. Są kolejną propozycją w wielowymiarowej ocenie czasopism do wykorzystania przez środowisko naukowe, bibliotekarzy, redaktorów i wydawców jako alternatywa dla powszechnie stosowanego impact factora (Thomson Reuters).
The aim of this article is to present the basic information about two journal metrics SNIP (Source-Normalized Impact per Paper) and SJR (SCImago Journal Rank). The metrics are based on citation analysis, and they are complementary to each other. They are a new proposal in multidimensional journal assessment to be used by academic community, librarians, editors and publishers, as the alternative to the Thomson Reuters Impact Factor.
Opis
Słowa kluczowe
cytowania , impact factor , ranking czasopism , wskaźnik IF , wskaźnik SJR , wskaźnik SNIP , wskaźniki oceny czasopism , citations , IF , impact factor , journal metrics , journal ranking , SJR indicator , SNIP indicator
Cytowanie