Uwagi o przekładzie językowym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014-07-11
Autorzy
Kawiorski, Stanisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Wśród teoretyków przekładu istnieją spory o nieprzetłumaczalność i przetłumaczalność tekstów. Wielu badaczy podkreśla, że nie istnieje tłumaczenie dosłowne tekstu, które dokładnie odwzorowuje oryginał. Każdy język to odmienny punkt widzenia. Komunikacja między językami nie jest łatwa a czasami wręcz niemożliwa. Treści jednego języka nie mogą być przekładane na treści innego bez utraty pewnych pól znaczeniowych. Takie stanowisko zajmują zwolennicy relatywizmu językowego. Stoją oni na stanowisku, że sposób postrzegania świata zależy od języka, którym się posługujemy.
Among the theorists of translation, there are disputes about the untranslatability and translatability of texts. Many researchers stress that there is no "literal translation" of the text, which accurately reproduces the original. Each language is a different point of view, between which communication is not easy and sometimes impossible. The contents of one language can not be translated into the body of another without the loss of some fields of meaning. Such is the position of proponents of linguistic relativism. They stand on the position that the perception of the world depends on the language we use.
Opis
Słowa kluczowe
język , przekład , relatywizm językowy , language , linguistic relativism , translation
Cytowanie