Ryszard Ziemba – „poeta książki”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014-07-11
Autorzy
Zięba, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
W artykule została przedstawiona osoba Ryszarda Ziemby, rzeszowskiego introligatora, bibliofila oraz znawcy książki, który był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tak trudnej i niespotykanej sztuki jaką jest oprawa artystyczna. Krótkiej charakterystyce została poddana także unikatowa kolekcja artysty, której głównym ogniwem jest 150 opraw dzieł Czesława Miłosza.
The article presents Ryszard Ziemba. Born in Rzeszow, a bookbinder, a book lover and a book expert who was one of the most prominent representatives of such a difficult and unprecedented kind of art. As binding. A brief description of the artist’s unique collection including 150 works of Czeslaw Milosz is presented here.
Opis
Słowa kluczowe
introligator , introligatorstwo artystyczne , kolekcja , oprawa artystyczna , Ryszard Ziemba , artistic binding , artistic bookbinding , bookbinder , collection
Cytowanie