Indywidualne zarządzanie informacją zabezpieczeniem przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Batorowska, Hanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zabezpieczenie przed manipulacją w środowisku płynnej inwigilacji wymaga od użytkowników mass mediów dojrzałości informacyjnej, której nie da się osiągnąć bez wciąż „odnawialnych” kompetencji informacyjnych, wśród których Personal Information Management i Personal Knowledge Management zajmują kluczowe miejsce. W artykule odniesiono się do zarządzania wiedzą i informacją w wymiarze indywidualnym uznając, że jest ono nieodzowne w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.
Anti-tampering in liquid surveillance environments requires users of information literacy maturity that can not be achieved without the “renewable” information competencies, among which Personal Information Management and Personal Knowledge Management are key players. This article addresses the management of knowledge and information on an individual basis, recognizing that it is indispensable in shaping a security culture.
Opis
Słowa kluczowe
indywidualne zarządzanie informacją , PIM , PKM , manipulacja , płynna inwigilacja , kompetencje informacyjne , kultura bezpieczeństwa , information literacy , Personal Knowledge Management , Personal Information Management , security culture , manipulation , liquid surveillance
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)/2018, s. 135–143