Deadiektyw w pozycji drugiego argumentu we współczesnym języku rosyjskim i polskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Stasienko, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Deadjectives are a class of abstract nouns derived from adjectives that denote properties or qualities and their primary meaning may be defined as “quality/state of being A”, where A stands for the base adjective. The present paper deals with the contrastive analysis of Russian and Polish deadjectives serving as objects. Analysed sentences on the semantic level are polipredicative.
Opis
Słowa kluczowe
deadiektyw , drugi argument (dopełnienie, obiekt) , zdanie polipredykatywne , język rosyjski , język polski , deadjective , object , polipredicative sentence , Russian , Polish
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 11/2019, s. 58–67