Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria filologiczna. Glottodydaktyka Jest to punktowane czasopismo naukowe, które ukazuje się w Katedrze Filologii Rosyjskiej od 2006 roku. Są w nim publikowane artykuły z dziedziny glottodydaktyki, poświęcone zagadnieniom nauczania języków obcych na wszystkich poziomach kształcenia oraz problemom językoznawstwa porównawczego. W roczniku zamieszczane są materiały w języku rosyjskim, polskim i angielskim z abstraktami w języku angielskim.

Przeglądaj