Przewlekły stres pourazowy (PTSD) wśród ratowników medycznych województwa podkarpackiego

dc.contributor.authorKosydar-Bochenek, Justyna
dc.date.accessioned2016-06-20T05:28:03Z
dc.date.available2016-06-20T05:28:03Z
dc.date.issued2016-06-20
dc.description.abstractRatownicy medyczni w pracy zawodowej często doświadczają sytuacji traumatycznych, których konsekwencją może być zespół stresu pourazowego (Posttraumatic Stress Disorder, PTSD). Celem badania była ocena występowania i nasilenia objawów PTSD wśród ratowników medycznych województwa podkarpackiego. W badaniu uczestniczyło 304 ratowników medycznych zatrudnionych w jedno-stkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa podkarpackiego. Wykorzystano Zrewidowaną Skalę Wpływu Zdarzeń (IES-R), Inwentarz Mini-COPE oraz Uogólnioną Skalę Własnej Skuteczności (GSES). Z badań wynika, że 88,8% ratowników medycznych doświadczyło w pracy zawodowej zdarzeń traumatycznych. Występowanie objawów PTSD w stopniu co najmniej umiarkowanym stwierdzono wśród 34,8% ratowników medycznych, a przy zastosowaniu bardziej restrykcyjnego kryterium (> 1,5 pkt w każdym z wymiarów skali) u 20,0%. Badania wykazały, że osoby, u których można rozpoznać PTSD, istotnie częściej stosowały styl zaradczy polegający na unikaniu. Większość ratowników medycznych, cechował wysoki poziom poczucia własnej skuteczności ujemnie skorelowany z poziomem objawów PTSD. Obserwowano istotnie statystyczną zależność pomiędzy wiekiem i poziomem intruzji oraz stażem pracy i ogólnym wynikiem PTSD. W przypadku pozostałych zmiennych socjodemograficznych nie obserwowano zależności. Uzyskane wyniki mogą być inspiracją do dalszych rozszerzonych i wieloośrodkowych badań dotyczących wpływu negatywnych następstw wydarzeń traumatycznych na występowanie PTSD wśród ratowników medycznych.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractMedical Rescuers often experience traumatic situations which may result in Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). The aim of the study was to evaluate the prevalence and intensification of PTSD symptoms among the medical rescuers in the Subcarpathian Region. 304 paramedics employed in the facilities of the State Medical Emergency Units in the region participated in the study. The Impact of Event Scale Revised (IES-R), Mini-COPE and General Self-Efficacy Scale (GSES) were employed as study methods. The study has revealed that 88.8% of the medical rescuers participating experienced traumatic events. The prevalence of PTSD symptoms in a medium level at least was diagnosed in 34.8% of the participants. Whereas, when more restrictive criteria was employed (>1.5 point at each scale dimension) it was observed in 20.0% of the medical rescuers. The study has also showed that people, who may be diagnosed with PTSD, have employed avoidance more often, which was significant for the research. The majority of the medical rescuers were characterized with a high level of self-efficacy which was negatively correlated with the level of PTSD symptoms. A statistically relevant dependencies between age and the level of intrusion and the seniority and the general PTSD result were observed. In case of other socio-demographical variables there were no dependencies. The results obtained in the study may be inspirational to further more in-depth and multi-facility studies concerning the impact of negative consequences of traumatic events on the PTSD prevalence among medical rescuers.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1612
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectzdarzenie traumatycznepl_PL.UTF-8
dc.subjectzespół stresu pourazowegopl_PL.UTF-8
dc.subjectstrategia radzenia sobie ze stresempl_PL.UTF-8
dc.subjectuogólnione poczucie własnej skutecznościpl_PL.UTF-8
dc.subjectratownik medycznypl_PL.UTF-8
dc.subjecttraumatic eventspl_PL.UTF-8
dc.subjectposttraumatic stress disorderpl_PL.UTF-8
dc.subjectcoping with stress strategiespl_PL.UTF-8
dc.subjectemergency service workerspl_PL.UTF-8
dc.subjectgeneral self-efficacypl_PL.UTF-8
dc.titlePrzewlekły stres pourazowy (PTSD) wśród ratowników medycznych województwa podkarpackiegopl_PL.UTF-8
dc.title.alternativePosttraumatic stress disorder (PTSD) among emergency service workers in Subcarpathian region.pl_PL.UTF-8
dc.typedoctoralThesispl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 4 z 4
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
j.kosydar-bochenek streszczenie.pdf
Rozmiar:
347.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
j.kosydar-bochenek abstract.pdf
Rozmiar:
244.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
mgr Justyna Kosydar-Bochenek — Recenzja dr hab. prof. UR Mieczysław Radochoński.pdf
Rozmiar:
4.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
mgr Justyna Kosydar-Bochenek — Recenzja dr hab.n.med.Grzegorz Staśkiewicz.pdf
Rozmiar:
3.03 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: