Znaczenie Systemu Informacji Oświatowej w zarządzaniu oświatą

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Celarek, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Technologie informacyjno-komunikacyjne, informatyka, są instrumentami, które współcześnie mają usprawniać zarządzanie w każdym obszarze działania. Edukacja jako jeden z najistotniejszych obszarów funkcjonowania państwa dzięki nowym technologiom zyskała nowe narzędzia zarządzania. Problem badawczy przedstawiony w artykule to analiza funkcjonowania rozwiązań informatycznych w procesie zarządzania oświatą na podstawie Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i sformułowanie wniosków co do skuteczności funkcjonowania SIO jako narzędzia zarządzania oświatą.
Information and communication technologies, IT are instruments that are nowadays supposed to improve management in every area of activity. Education as one of the most important areas of the State's operation thanks to new technologies has gained new management tools. The research problem presented in the article is the analysis of the functioning of IT solutions in the education management process based on the Educational Information System (SIO) and formulating conclusions as to the effectiveness of the SIO as a tool for managing education.
Opis
Słowa kluczowe
informacja , oświata , zarządzanie , informatyka , system , information , education , management , IT
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(25)/2018, s. 304–311