Nauczanie zwrotów grzecznościowych na lekcjach języka obcego – analiza kursu do nauki języka niemieckiego Direkt neu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Chrobak, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of this article is to discuss the importance of teaching polite phrases in a foreign language lesson, in particular a German one. It is based on the results of the analysis of both documents regulating language education in Poland and the selected German coursebooks Direct neu (level A1-B1). This analysis allows, among others, answering the question whether and to what extent the polite forms and the examples of a language etiquette are included in the abovementioned documents and the selected German coursebooks. The presentation of the research results has been preceded by a short theoretical part which discusses the concept of culture, the language etiquette, and polite phrases, placing them in the intercultural context.
Opis
Słowa kluczowe
zwroty grzecznościowe , etykieta językowa , język obcy , interkulturowość , kultura , polite phrases , language etiquette , foreign language , interculturalism , culture
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 11/2019, s. 87–97