Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza są półrocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, nawiązującym w swej idei do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych czasopism naukowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, są kontynuatorem Rzeszowskich Zeszytów Naukowych Prawo – Ekonomia wydawanych przez Filię UMCS w Rzeszowie, w obecnej formie istnieją od 2003 roku. Zawierają prace (artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, glosy) z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa tak prywatnego jak i publicznego, teorii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Część tekstów publikowana jest w języku angielskim. Na końcu każdego artykułu zamieszczone jest krótkie streszczenie w języku angielskim. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy prawa, z kraju i z zagranicy. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza uzyskuje się 3 punkty. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Przeglądaj