Repozytorium UR

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo

Przeglądaj według

 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza są półrocznikiem wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, nawiązującym w swej idei do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych czasopism naukowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, są kontynuatorem Rzeszowskich Zeszytów Naukowych Prawo – Ekonomia wydawanych przez Filię UMCS w Rzeszowie, w obecnej formie istnieją od 2003 roku. Zawierają prace (artykuły naukowe, recenzje, sprawozdania, glosy) z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa tak prywatnego jak i publicznego, teorii i historii prawa oraz prawa porównawczego. Część tekstów publikowana jest w języku angielskim. Na końcu każdego artykułu zamieszczone jest krótkie streszczenie w języku angielskim. Autorami publikacji są zarówno teoretycy jak też praktycy prawa, z kraju i z zagranicy. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza uzyskuje się 3 punkty. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Zobacz więcej