Repozytorium UR

Medical Review

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Medical Review

Przeglądaj według

 

Medical Review (poprzednio: Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie) to recenzowane czasopismo, wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski. Ukazuje się w druku cztery razy w roku. Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne. Czasopismo jest indeksowane w bazach Index Copernicus i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, CEJSH oraz PBL. Wszystkie opublikowane artykuły dostępne są również pod adresem internetowym http://www.pmurz.rzeszow.pl/. Czasopismo Mediacl Review jest wydawane w wersji polsko-angielskiej. Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą medycyną, medycyną kliniczną, rehabilitacją, fizjoterapią, farmakoterapią, zdrowiem publicznym również tematy dotyczące oceny jakości leków, bezpieczeństwa ich stosowania. Redakcja publikuje również przedruki (standardy, zalecenia, czy opinie Konsultantów Krajowych różnych dziedzin medycyny) po uprzednim uzyskaniu zgody wydawcy.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Zobacz więcej