Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia

"Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia" to czasopismo wydawane wspólnie przez Instytut Archeologii UR oraz Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. Prezentuje różnorakie zagadnienia z zakresu archeologii i pokrewnych jej dziedzin nauki oraz recenzje i polemiki.

Przeglądaj