Monografie (KNM) / Monographs (CoMS)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 11
 • Pozycja
  Podstawy treningu zdrowotnego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022-12) Herbert Jarosław; Grzywacz Renata; Petrovets Vasylyna; Łoś Aleksandra; Wilczyńska Elżbieta; Gruszka Magdalena; Zadarko Emilian
  Podręcznik ten jest m. in. odpowiedzią na potrzebę systematycznego kształcenia niezbędnych kadr instruktorów aktywności fizycznej (treningu zdrowotnego) osób starszych. Może stanowić literaturę uzupełniającą dla studentów fizjoterapii, wychowania fizycznego, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego czy turystyki i rekreacji. Będzie również źródłem praktycznych wskazówek dla wszystkich zainteresowanych realizacją programów oraz podstawowych informacji związanej z rekreacją ruchową i aktywnością fizyczną osób w wieku starszym, a w szczególności instruktorów, trenerów zdrowia, fizjoterapeutów i specjalistów w zakresie rekreacji, lekarzy (w tym geriatrów), gerontologów oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie stosownych koncepcji, strategii i programów aktywizacji ludzi starszych.
 • Pozycja
  Medical professions in international perspective. Nurse
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Nagórska, Małgorzata (ed.)
 • Pozycja
  Przez Świat Tom XXIV
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2020-11) Urbanik, Andrzej; Brożyna, Maciej; Godek, Łukasz
 • Pozycja
  Pacjent odmienny kulturowo w pracy ratownika medycznego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Kiszka, Jerzy
  Publikacja stanowi pierwsze w Polsce bogate kompendium wiedzy związane z pacjentem odmiennym kulturowo w praktyce ratownika medycznego. Książka przedstawia postrzeganie zdrowia i choroby przez osoby reprezentujące inne kultury i religie oraz charakterystykę obcokrajowców, którym udzielane są medyczne czynności ratunkowe w Polsce. Publikacja definiuje pojęcie kompetencji kulturowych w odniesieniu do systemu ratownictwa medycznego oraz formy doskonalenia zawodowego tych kompetencji dedykowane dla personelu medycznego. Opisuje również kształcenie ratownika medycznego w zakresie wielokulturowości. Autor zwrócił uwagę na znaczenie posiadanych kompetencji kulturowych w udzielaniu pomocy pacjentowi odmiennemu kulturowo oraz zasady etyczne jakie powinien stosować ratownik medyczny w trakcie wykonywania swoich czynności. W publikacji przedstawiono praktyczne wskazówki jak skutecznie udzielać pomocy pacjentom reprezentującym odmienne kultury i religie. Publikacja skierowana jest do ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy pracującego w jednostkach systemu ratownictwa medycznego. Będzie również przydatna do kształcenia studentów kierunków medycznych z przedmiotów o tematyce kompetencji kulturowych i wielokulturowości.
 • Pozycja
  Przez Świat tom XX
  (Uniwersytet Rzeszowski, 2016-11) Urbanik, Andrzej; Brożyna, Maciej; Godek, Łukasz