Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej. Tom 1

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Monografia pt. „Wybrane badania naukowe w kulturze fizycznej” jest publikacją zawierającą oryginalne prace badawcze pracowników Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej oraz studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Artykuły pogrupowane są w cztery sekcje: „Sport”, „Wychowanie fizyczne”, „Zdrowie i aktywność fizyczna” oraz „Varia”. Wszystkie prace dotyczą problematyki z obszarów kultury fizycznej i są wynikiem współpracy naukowej pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych INoKF ze studentami z kierunku m.in. wychowanie fizyczne w ramach prowadzonych pracowni kierunkowych, seminariów oraz działalności kół naukowych. Dodatkowo monografia skupia wybrane prace badawcze zaprezentowane podczas konferencji „Kultura fizyczna i zdrowie w dobie XXI wieku” organizowanej przez INoKF.
Opis
Słowa kluczowe
kultura fizyczna , sport , wychowanie fizyczne , zdrowie i aktywność fizyczna
Cytowanie