ECHO Autism Poland STAT oraz kwestionariusz GQ-ASC (Q-ASC). Wykorzystanie testów przesiewowych pod kątem autyzmu w modelu ECHO Autism Poland

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Rynkiewicz Agnieszka
Domarecki Patryk
Pieniążek Agata
Ossolińska Agata
Lacroix Adeline
Sykała Agata
Klecha Gabriela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, zaburzenia ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorder, ASD) rozpoznawane są u 1:100 osób. Ze względu na gwałtownie rosnące potrzeby w zakresie wczesnej diagnozy, terapii i kompleksowego wsparcia osób z autyzmem, kształcenie specjalistów w szeroko rozumianych dziedzinach edukacji, zdrowia i praw obywatelskich jest niewystarczające, co prowadzi do narastania dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości usług zwłaszcza na obszarach wiejskich. W Polsce istnieje szereg barier utrudniających wdrożenie systemu kompleksowego wsparcia dla osób z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Należą do nich m.in. zbyt długi czas oczekiwania na diagnozę, brak spójnego powiązania pomiędzy medycznym i psychologiczno-pedagogicznym systemem wsparcia, trudności związane z orzecznictwem o niepełnosprawności, merytoryczne przygotowanie personelu medycznego do pracy z osobami z ASD czy też niedobór kompetentnych użytkowników narzędzi przesiewowych i diagnostycznych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono założenia modelu ECHO Autism Poland, którego celem jest odpowiedź na diagnozowane potrzeby, wyzwania i trudności. ECHO Autism (Extension for Community Healthcare Outcome) to projekt, który zakłada dotarcie do specjalistów pracujących lokalnie na różnych etapach wsparcia osób z ASD w formie telementoringu. Istotą programu jest dzielenie się przy użyciu narzędzi telekomunikacyjnych wiedzą i doświadczeniem, które oparte są na dowodach naukowych. W ramach projektu organizowane są sesje telementoringu, których istotą jest dzielenie się wiedzą ekspercką z lokalnie działającymi specjalistami. Ze względu na zidentyfikowane w Polsce bariery w prowadzeniu kompleksowej opieki nad osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zaistniała potrzeba dostosowania założeń ECHO Autism do polskich warunków. Za szczególnie ważne w perspektywie polskiego systemu wsparcia zostały uznane tematy wczesnego przesiewu w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz opieka nad dotychczas zaniedbywanymi grupami pacjentów takimi jak autystyczne dziewczęta i kobiety. W niniejszym opracowaniu przedstawiono tematykę STAT (ang. Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children) oraz jego potencjalnego wykorzystania do wczesnego przesiewu w kierunku zaburzeń neurorozwojowych przy wykorzystaniu modelu ECHO Autism STAT. Poruszono także kwestię wykorzystania kwestionariusza GQ-ASC (Q-ASC) dla dziewcząt i kobiet z autyzmem. W drugiej części opracowania przedstawiono wzory formularza przypadku klinicznego, kwestionariusza GQ-ASC (Q-ASC) oraz protokołu STAT wybrane jako ważne z punktu widzenia priorytetowych działań projektu ECHO Autism Poland. Udział w inicjatywach i przedsięwzięciach przygotowanych w ramach aktywności globalnej społeczności ECHO Autism są bezpłatne dla uczestników.
Opis
Słowa kluczowe
autyzm , zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) , badania przesiewowe , STAT , wczesna interwencja , kwestionariusz GQ-ASC (Q-ASC) , autystyczne dziewczęta i kobiety
Cytowanie