Ius et Administratio 1/2014

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 5
 • Pozycja
  Wpływ regulacji prawnych na wygląd budynków
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Zwolak, Sławomir
  Regulacje prawne wpływające na wygląd budynków zawarte są przede wszystkim w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym oraz w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Regulacje te wpływają na przestrzeń publiczną, kształtując estetykę zewnętrznego wyglądu budynków w zgodzie z otoczeniem i wartościami kulturowymi. Celem wskazanych regulacji prawnych jest zapewnienie ochrony wyglądu budynków, które wpływają na jakość życia jednostek.
 • Pozycja
  Правовые позиции Конституционного Суда Украины в сфере реализации права на свободу объединения в политические партии и общественные организации
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Росихина, Виктория
  В процессе конституционализации публичных объединений граждан в Украине особая роль принадлежит Конституционному Суду Украины. В статье определяются методологические подходы к комплексному анализу правовых позиций Суда в сфере реализации гражданами Украины права на свободу объединения в политические партии и общественные организации, а также определяется их роль в процессе дальнейшей институционализации публичных объединений граждан в Украине.
 • Pozycja
  Wprowadzenie do problematyki koncepcji praw człowieka trzeciej generacji Karela Vasaka
  (Wydział Prawa i Administracji UR, 2014) Plis, Jan
  The aim of the paper is to present the concept of the third generation of human rights. This concept was initially proposed in the late 1970’s by Karel Vasak. K. Vasak suggested that the three generations of human rights corresponded respectively to the three ideas proclaimed in the French revolution: liberty, equality and fraternity. The author has made an attempt to review the generations of human rights, with the particular emphasis of the third generation of human rights, also called the solidarity rights. The article contains historical and dogmatic analysis of solidarity rights, as well as discusses the fundamental assumptions of third generation of human rights. The conducted analysis allows to formulate a conclusion that the solidarity rights are necessary to protect such human values as: peace, development or healthy environment.
 • Pozycja
  Status radcy prawnego w procesie karnym w świetle nowelizacji z 27.09.2013 r.
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Komar-Zabłocka, Magdalena
  Celem artykułu jest przedstawienie pozycji radcy prawnego w świetle przepisów znowelizowanych Ustawą z dnia 27 września 2013 r. W ramach obszernej reformy ustawodawca przewidział szereg zmian w zakresie roli, jaką odgrywają radcowie prawni w procesie karnym. Najpoważniejsza zmiana przepisów przyznaje radcom prawnym uprawnienia obrońców oskarżonego w procesie karnym. Przyjęta modyfikacja przepisów wywołała w środowisku prawniczym falę głosów krytyki. W artykule podjęta została próba przekonania o niesłuszności stawianych radcom prawnych argumentów, przede wszystkim w zakresie braku niezbędnych cech, kwalifikacji i wiedzy koniecznych do podjęcia obron karnych.
 • Pozycja
  Poglądy ustrojowo-polityczne Krzysztofa Grzymułtowskiego
  (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014) Dankowski, Michał Zbigniew
  Krzysztof Grzymułtowski był jednym z najpotężniejszych i najbardziej znaczących polityków Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVII w. Jego kariera polityczna przebiegała w sposób charakterystyczny dla magnatów swojej epoki. Większość czasu pozostawał w opozycji do dworu, z czasem stając się jednym z przywódców partii antydworskiej. Te okresy działalności kasztelana, a następnie wojewody wielkopolskiego cechują się przede wszystkim działaniami mającymi na celu zdyskredytowanie polityki prowadzonej przez kolejne dwory królewskie. Aktywność opozycyjna nie tylko Grzymułtowskiego, ale całego obozu „malkontentów” cechowała się przeważnie brakiem jednolitego programu politycznego i polegała wyłącznie na paraliżu działań dworu oraz destabilizacji sytuacji politycznej kraju. Przy tym magnat wielkopolski chętnie odwoływał się do poparcia mas szlacheckich, szafując hasłami obrony dawnych praw i prerogatyw stanu uprzywilejowanego. Krótkie okresy, w których Grzymułtowski współpracował z poszczególnymi monarchami (najczęściej skaptowany zaszczytami i gratyfikacjami majątkowymi) ujawniły jego nieprzeciętną kreatywność polityczną. Postulaty, które wyszły od wojewody poznańskiego, szczególnie charakter i niepohamowana chciwość Wielkopolanina nie pozwoliły spożytkować jego w okresie współdziałania z Janem III Sobieskim na początku jego panowania, były innowacyjne i reformatorskie, przy tym nie odbiegały od aktualnych potrzeb reformy ustroju państwowego. Niestety talentów oratorskich (był jednym z najwybitniejszych mówców sejmowych doby staropolskiej) i pomysłów na konstruktywne działanie zmierzające do poprawy ustroju Rzeczpospolitej.