Wprowadzenie do problematyki koncepcji praw człowieka trzeciej generacji Karela Vasaka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Plis, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji UR
Abstrakt
The aim of the paper is to present the concept of the third generation of human rights. This concept was initially proposed in the late 1970’s by Karel Vasak. K. Vasak suggested that the three generations of human rights corresponded respectively to the three ideas proclaimed in the French revolution: liberty, equality and fraternity. The author has made an attempt to review the generations of human rights, with the particular emphasis of the third generation of human rights, also called the solidarity rights. The article contains historical and dogmatic analysis of solidarity rights, as well as discusses the fundamental assumptions of third generation of human rights. The conducted analysis allows to formulate a conclusion that the solidarity rights are necessary to protect such human values as: peace, development or healthy environment.
Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji praw człowieka trzeciej generacji. Koncepcję tą po raz pierwszy zaprezentował Karel Vasak pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Według K. Vasaka trzy generacje praw człowieka nawiązują do haseł Wielkiej Rewolucji Francuskiej: wolność, równość i braterstwo. Autor podjął próbę analizy poszczególnych generacji praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem trzeciej generacji – praw solidarnościowych. Artykuł zawiera analizę historyczną i dogmatyczną praw solidarnościowych, a także omawia podstawowe założenia koncepcji praw człowieka trzeciej generacji. Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie konkluzji, że prawa solidarnościowe są niezbędne dla ochrony takich wartości ludzkich, jak: pokój, rozwój, czy też zdrowe środowisko.
Opis
Słowa kluczowe
prawa człowieka , wolność , równość , prawa solidarnościowe , generacje praw człowieka , human rights , liberty , equality , solidarity rights , generations of human rights
Cytowanie