Status radcy prawnego w procesie karnym w świetle nowelizacji z 27.09.2013 r.

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Komar-Zabłocka, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie pozycji radcy prawnego w świetle przepisów znowelizowanych Ustawą z dnia 27 września 2013 r. W ramach obszernej reformy ustawodawca przewidział szereg zmian w zakresie roli, jaką odgrywają radcowie prawni w procesie karnym. Najpoważniejsza zmiana przepisów przyznaje radcom prawnym uprawnienia obrońców oskarżonego w procesie karnym. Przyjęta modyfikacja przepisów wywołała w środowisku prawniczym falę głosów krytyki. W artykule podjęta została próba przekonania o niesłuszności stawianych radcom prawnych argumentów, przede wszystkim w zakresie braku niezbędnych cech, kwalifikacji i wiedzy koniecznych do podjęcia obron karnych.
The main purpose of the article is to present the role of legal advisors in the lights of the regulations amended by the Law of 27 September 2013. Within the frames of the extended reform, the legislator foresaw a series of changes connected with the role of a legal advisor in the criminal trial. The most important amendment provides legal advisors with the right to exercise the function of a defender of the accused in a criminal proceedings. Such modification of the legal regulations evoked deep criticism among lawyers. The article presents an effort to prove that the charges put against legal advisors concerning their lack of skills, qualifications and knowledge are unjustified.
Opis
Słowa kluczowe
radca prawny , nowelizacja , proces kontradyktoryjny , prawo do obrony , obrońca , legal advisor , amendments of regulations , adversarial process , right to defense , defender
Cytowanie