Prymat człowieka nad technologią paradygmatem współczesnej dydaktyki informatyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-11
Autorzy
Furmanek, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W związku z rozwojem transhumanizmu istnieje pilna potrzeba podejmowania badań nad miejscem dydaktyki informatyki w systemie nauk pedagogicznych. Szczególnie istotne jest odniesienie problematyki dydaktyki informatyki do treści tzw. superproblemów: superdługowieczności, superdobrobytu, superinteligencji.
Due to the development of transhumanism, there is an urgent need to undertake research on the place of didactics of computer science in the system of pedagogical sciences. It is particularly important to refer the issues of computer science teaching to the content of the so-called super problems: super longevity, super prosperity, super intelligence.
Opis
Słowa kluczowe
dydaktyka , informatyka , model człowieka , transhumanizm , superdługowieczność , superdobrobyt , superinteligencja , Didactics , computer science , human model , transhumanism , super longevity , super prosperity , super intelligence
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 18 (2023), s. 34-54