E-coaching w nauczaniu przedmiotów ścisłych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-11
Autorzy
Mozyrska, Dorota
Chmielewski, Andrzej
Filipowicz-Chomko, Marzena
Kopaczyński, Maciej
Mrozek, Ireneusz
Wyrwas, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
„E-coach: Towards e-coaching – the first step to build trust with a digital coach” to projekt z programu Erasmus+ realizowany w międzynarodowym partnerstwie pomiędzy Politechniką Białostocką w Polsce, Uniwersytetem w Lipsku w Niemczech, Politechniką Kreteńską w Grecji oraz Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Tampere w Finlandii. Celem projektu było opracowanie metodologii coachingu online w środowisku uniwersyteckim oraz podręcznika i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli akademickich i studentów, aby pomóc im w stosowaniu e-coachingu. W niniejszym artykule przedstawiamy opisy naszych pilotażowych zajęć na odległość ze studentami, skupionych na wybranym materiale z algebry liniowej, analizy matematycznej i programowaniu, omawiamy stosowane metody i narzędzia, opisujemy wrażenia uczniów oraz nauczycieli.
“E-coach: Towards e-coaching – the first step to build trust with a digital coach” is an Erasmus+ project developed in international partnership between Bialystok University of Technology in Poland, Leipzig University in Germany, The Technical University of Crete in Greece and Tampere University of Applied Sciences in Finland. The goal of the project has been to develop a methodology for online coaching pedagogy in a university setting and a handbook and course material for both university teachers and students to help them move towards e-coaching. In this paper we present descriptions of our pilot distance classes with students, focused on selected material from linear algebra, calculus and programming. We discuss methods, tools and summarise impressions from students and teachers.
Opis
Słowa kluczowe
metodologia , coaching , e-learning , methodology
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 18 (2023), s. 83-91