Próba opisania świata… „Świat z góry na dół w Pieczerskiej Ławrze w Kijowie” Tadeusza Kubiaka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Bobryk, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article provides an interpretation of Tadeusz Kubiak’s „Świat z gory na dół w Pieczewskiej Ławrze w Kijowie” [The World Upside Down in Pechersk Lavra in Kyiv]. The poem presents a description of Lavra’s interior, which makes a closed and harmonious entity, “the world”. This entity is gradational rather, than homogeneous. The direction of gradation is indicated in the title and finds its embodiment on the level of style and motif. The space depicted can be divided onto two separate parts: the sacred and the profane, the boundaries of which are defined by “the wall.”
Opis
Słowa kluczowe
Tadeusz Kubiak , Polish poetry of the 20th century , descriptive poetry , poetics of space , poezja polska XX wieku , poezja opisowa , poetyka przestrzeni
Cytowanie
Tematy i Konteksty 7(12) 2017, s. 485–495