European Journal of Clinical and Experimental Medicine

European Journal of Clinical and Experimental Medicine (poprzednio: Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie; Medical Review) to recenzowane czasopismo (kwartalnik), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski. Do trzeciego kwartału 2015 roku wersję pierwotną czasopisma stanowiło wydanie papierowe. Od czwartego kwartału 2015 roku wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne. European Journal of Clinical and Experimental Medicine jest wydawane w wersji angielskiej. Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą medycyną, medycyną kliniczną, doświadczalną, rehabilitacją, fizjoterapią, farmakoterapią, a także tematy dotyczące oceny jakości leków i bezpieczeństwa ich stosowania. Redakcja publikuje również przedruki (standardy, zalecenia, czy opinie Konsultantów Krajowych różnych dziedzin medycyny) po uprzednim uzyskaniu zgody wydawcy.

Przeglądaj