Repozytorium UR

European Journal of Clinical and Experimental Medicine

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

European Journal of Clinical and Experimental Medicine

Przeglądaj według

 

European Journal of Clinical and Experimental Medicine (poprzednio: Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie; Medical Review) to recenzowane czasopismo (kwartalnik), wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski. Do trzeciego kwartału 2015 roku wersję pierwotną czasopisma stanowiło wydanie papierowe. Od czwartego kwartału 2015 roku wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne. Dostępne jest również wydanie papierowe, które można zamówić w Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obydwie wersje czasopisma zawierają identyczny wykaz i zawartość. European Journal of Clinical and Experimental Medicine jest wydawane w wersji angielskiej. Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą medycyną, medycyną kliniczną, doświadczalną, rehabilitacją, fizjoterapią, farmakoterapią, a także tematy dotyczące oceny jakości leków i bezpieczeństwa ich stosowania. Redakcja publikuje również przedruki (standardy, zalecenia, czy opinie Konsultantów Krajowych różnych dziedzin medycyny) po uprzednim uzyskaniu zgody wydawcy.

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Ambicki, Miłosz; Brodowski, Robert; Mucha, Marta; Migut, Małgorzata; Malawski-Róg, Adam; Stopyra, Wojciech; Lewandowski, Bogumił (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Introduction. Drug–induced gingival overgrowth is a condition caused by side effects of treatment with one of three types of drugs: phenytoin (used in epilepsy treatment), cyclosporin A (used in transplantology after ...
 • Ura-Sabat, Katarzyna; Domka, Wojciech; Gamrot-Wrzoł, Marta; Szuber, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Introduction. Head and neck haemangiomas occur quite rarely. These are benign lesions, often involving the pharynx and larynx. They almost always pose a diagnostic and therapeutic problem. Case description. This paper ...
 • Guzik, Agnieszka; Chwaszcz, Bartłomiej; Drużbicki, Mariusz; Wolan-Nieroda, Andżelina; Wyszyńska, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Introduction. A sedentary lifestyle with lack of physical activity contributes to deteriorated balance among healthy young people. Physical activity is import_ant since it stimulates neuromuscular junctions that control ...
 • Wolan-Nieroda, Andżelina; Maciejczak, Andrzej; Guzik, Agnieszka; Przysada, Grzegorz; Wyszyńska, Justyna; Szeliga, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Aim. The aim of the study was to review the literature on the prevalence of cervical spine injuries divided between the level of the injury and the causes of fractures. Material and methods. A review of Polish and foreign ...
 • Linek, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Aim. Currently, ultrasonography (USG) is used to study changes occurring in the lateral abdominal wall muscles (LAM). Here, the question that naturally arises is whether a change in the thickness of the ultrasound image ...
 • Lintowska, Agnieszka; Mazur, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Introduction. In today’s world, tobacco is the most common cause of morbidity and mortality and is associated with unhealthy behavior. Poland is among the countries with high rates of smoking, and occurrence of tobacco ...
 • Mikołajczyk, Edyta; Ligęza, Beata; Jankowicz-Szymańska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Introduction. Impaired motor control in children with infantile cerebral palsy (ICP) frequently leads to mobility limitations. Aim. The aim of the study was to assess the effect of hippotherapy on maintaining postural ...
 • Gawełko, Jan; Cierpiał-Wolan, Marek; Kawecki, Andrzej; Podgórska-Bednarz, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Introduction. The incidence of head and neck cancers in Poland demonstrated a general tendency to stabilize in the last two decades. However, a global phenomenon in the change of morbidity structure in terms of the specific ...
 • Gawełko, Jan; Cierpiał-Wolan, Marek; Podgórska-Bednarz, Justyna; Kawecki, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Introduction. The dramatic decline in the incidence of lip cancer, which until the 80s of the twentieth century was the cause of significant morbidity, is an example of changes in the structure and trends of cancer incidence ...
 • Majewska, Joanna; Szczepanik, Magdalena; Drużbicki, Mariusz; Snela, Sławomir; Rusek, Wojciech; Sobota, Grzegorz; Nowak, Ewelina; Durmała, Jacek; Bonikowski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Introduction. Cancer, after cardiovascular disease, is the second most common cause of death both in Poland anIntroduction. In children with cerebral palsy, gait and balance assessment allows for an objective gait pattern ...
 • Klekot, Konrad; Zubelewicz-Szkodzińska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Introduction. Cancer, after cardiovascular disease, is the second most common cause of death both in Poland and Europe, so it is important to investigate and search for dietary components with anti-cancer properties. ...
 • Kucaba, Grzegorz; Bebło, Katarzyna; Wojtaszek, Marek; Filip, Dawid; Muster, Marek; Naróg, Maciej; Włodyka, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Introduction. According to the International Labour Organisation (ILO), agriculture is one of the most dangerous industries. The rate of fatal accidents in agriculture is about twice the average for other sectors. Aim. The ...
 • Goncharova, Kateryna; Filip, Rafał; Świeboda, Paulina; Prykhodko, Olena; Fedkiv, Olexandr; Szwiec, Katarzyna; Valverde Piedra, Jose Luis; Majda, Blanka; Pierzynowski, Stefan Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Aim of the study. In this study, we sought to create a model of reversible hyperoxaluria in pigs by feeding with hydroxyproline (HP). Materials and methods. The experiment included 12 pigs divided into 2 groups (n = 6). ...