Nauczanie prac ręcznych dziecka w myśli pedagogicznej i metodycznej pierwszej połowy XX wieku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Uberman, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problematykę nauczania prac ręcznych dziecka traktuje się dzisiaj jako zamknięty rozdział pedagogicznej refleksji funkcjonującej poza obszarem codziennej praktyki edukacyjnej. Jakby zapomniano o tym, że działanie jest pierwotną formą myślenia i że umysł dziecka rozwija się na podstawie jego działalności i z niej wyrasta. Zagadnienie nauczania prac ręcznych dziecka w pierwszej połowie XX w. podjęli m.in. Key (1928), Przyłuski (1906), Andruchowicz (1924) i Maćkowiakowie (1938). Ich poglądy łączy wspólna idea nauczania prac ręcznych dziecka.
The topic of handicraft is treated at present as a closed chapter of historical and pedagogical reflections functioning beyond daily practice. Activity as a primeval form of thinking as well as the fact that the child’s brain develops and grows on its basis seem to have been forgotten in young learner education. An attempt to look at handicraft in the historical and pedagogical context may in the future result in new educational forms of work beneficial for children, their intellectual development and dexterity. Handicraft in blended teaching was considered in the methodological publications of the first half of the 20th century by, among others, Key, Przyłuski, Andruchowicz, Maćkowiak and Maćkowiak.
Opis
Słowa kluczowe
nauczanie prac ręcznych dziecka , edukacja , wychowanie , zręczność , children’s handicraft , education , upbringing , hand dexterity
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 379–384