Percepcja czasu przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w świecie nowych technologii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Samujło, Bronisław Andrzej
Samujło, Małgorzata Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Umiejętne zarządzanie swoim czasem nabiera szczególnego znaczenia we współczesnym świecie. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii przez nauczycieli w pracy zawodowej oraz badania nad subiektywną percepcją czasu.
Skillful management of your time is of particular importance in the modern world. The article presents the possibilities of using modern technologies by teachers in professional work and research on subjective perception of time.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciel , nauczanie , percepcja czasu , nowe technologie , teacher , teaching , perception of time , new technologies
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 163–169