Villelmina Amaxia Viri sui Fredelici. Identification Strategies in Middle Age Piedmontese Rolls

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Corino Rovano, Silvia Margherita
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Johannes filius Petri: ta strategia nazewnictwa reprezentuje jeden z głównych średniowiecznych sposobów oznaczania osób, zwłaszcza w dokumentach administracyjnych o charakterze fiskalnym. W rzeczywistości osoba jest z pewnością czyjąś córką lub synem, a kobieta jest córką lub żoną mężczyzny. W szczególności kobiety często nie są nawet określane z imienia, a jedynie jako żony, córki i matki mężczyzn. W XIV- -wiecznym spisie sędziowskim z Turynu (północno-zachodnie Włochy) zidentyfikowano alternatywne strategie, które nie tylko wskazują na bliskie relacje rodzinne, ale także na inne średniowieczne role, takie jak amasia. W niniejszym artykule zbadano pośrednią nazwę tego źródła sądowego i porównano formuły stosowane dla mężczyzn i kobiet.
Johannes filius Petri: this naming strategy represents one of the main medieval ways of designating people, especially in administrative documents of a fiscal nature. In fact, a person is certainly someone’s daughter or son and a woman is a man’s daughter or wife. Women, in particular, are often not even referred to by a first name but only as wives, daughters and mothers of males. In a 14th Century Turin (Northwestern Italy) judicial roll, alternative strategies have been identified and they not only indicate close family relationship, but also other medieval roles such as amasia. This paper inquiries the indirect denomination of this judicial source and compares the formulas used for men and women.
Opis
Słowa kluczowe
antroponim , kobiety , oznaczenie uzupełniające , amasia , źródło sądowe , anthroponym , women , complementary designation , judicial source
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022, s. 251–259