Uwarunkowania losów zawodowych nauczycieli szkoły podstawowej w ujęciu pamiętnikarskim – propozycja metodologii badań

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Gierula, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule poruszona została kwestia dotycząca uwarunkowań losów zawodowych nauczycieli szkoły podstawowej w ujęciu pamiętnikarskim oraz podana została propozycja dotycząca metodologii prowadzenia badań związanych z wyżej wymienioną kwestią.
This article discusses the issue of determinants of professional fate of primary school teachers in a diary approach and a proposal was made regarding the methodology of conducting research related to the above-mentioned issue.
Opis
Artykuł powstał pod kierunkiem opiekuna Koła Naukowego „Edukacja bez granic”, dr. hab. prof. UR Wojciecha Walata.
Słowa kluczowe
nauczyciel , losy zawodowe , szkoła podstawowa , teacher , fate of professional , primary school
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 546–551