Wyznaczniki agresji i metody jej przeciwdziałania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Chodkowski, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Człowiek zachowuje się agresywnie bez względu na wiek. Jest to widoczne coraz częściej zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Agresja zakłóca normalne funkcjonowanie człowieka i zagraża mu w codziennych relacjach. Na podstawie badań przedstawiono występowanie różnych przyczyn i konsekwencji zachowań agresywnych. Artykuł ten jest próbą wyjaśnienia agresji ludzkiej, eksplikuje przyczyny zachowań agresywnych, a także wskazuje na sposoby przeciwdziałania im oraz minimalizowania tych zachowań.
Man behaves aggressively at any age. This is more and more visible both among children and adults. Aggression interferes with the normal functioning of man and threatens him in everyday relationships. Based on the research, it explains the occurrence of various causes and the consequences of aggressive behavior. The article is an attempt to explain human aggression, it explores the causes of aggressive behavior, and also indicates how to counteract and minimize it.
Opis
Słowa kluczowe
agresja , przemoc , zachowanie agresywne , aggression , violence , aggressive behavior
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 211–227