O nazwach pizzy w polskich lokalach gastronomicznych na tle kategorii glokalności

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Tomasik, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest poszukiwaniu miejsca nazw pizzy w systemie onomastycznym. Autor rozważa stopień prioprialności badanych jednostek leksykalnych. Tłem analizy jest kulturowa kategoria glokalności.
The article is devoted to the localization of the names of pizza in the onomastic system. The author considers the degree of priopriality of studied lexical units. The background of the analysis is the cultural analysis of the glocality category.
Opis
Słowa kluczowe
onomastyka , nazwa własna , pizza , glokalność , onomastics , proper name , glocality
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022, s. 408–417