Wizja nowego modelu procesu kształcenia technicznego na podstawie założeń konstruktywizmu i kognitywizmu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Prauzner, Tomasz
Ptak, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono przykład realizacji projektu wykonanego w programie symulacyjnym jako propozycję innowacji dydaktycznej uwzględniającej założenia konstruktywistycznej koncepcji w kształceniu technicznym.
In the article will be show an example of the project implemented in a simulation program as a proposal for didactic innovation included the assumption of constructivist concepts in technical education.
Opis
Słowa kluczowe
symulacja komputerowa , konstruktywizm , dydaktyka , computer simulation , constructivism , didactics
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s. 82–86