Poziom kompetencji w korzystaniu z technologii informacyjnych przez studentów I roku Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Warzocha, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez studentów I roku pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego w celu pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania informacji. Ponadto zapytano studentów, czy wykorzystują technologie informacyjne w procesach komunikowania się ze sobą, z nauczycielami akademickimi, czy i w jaki sposób udostępniają sobie pliki oraz do czego ponadto wykorzystują technologie informacyjne.
Article was presents the results of research the use of information and communication technologies by first-year students of pedagogy of the University of Rzeszow in order to obtain, process and store information. In addition, students were asked whether they use information technology in the process of communicating with each other, with academic teachers, and how they share files and how they use information technology.
Opis
Słowa kluczowe
kompetencje , student , nauczyciel akademicki , technologie informacyjno-komunikacyjne , komunikowanie się , competence , student , academic teacher , technology information , communication
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 353–358