Trening komunikacji funkcjonalnej (FCT) jako metoda terapii zachowań trudnych dzieci o zaburzonej komunikacji językowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Lew-Koralewicz, Aneta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie możliwości wykorzystania treningu komunikacji funkcjonalnej w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Zaburzenia komunikacji językowej znacznie utrudniają możliwość realizacji potrzeb jednostki, co w konsekwencji prowadzi do stanu frustracji i może być przyczyną zachowań trudnych. W pracy z osobami z zaburzeniami komunikacji językowej efektywną metodą modyfikacji zachowań trudnych jest trening komunikacji funkcjonalnej (FCT). Bazuje on na zastąpieniu zachowań trudnych poprzez akceptowane formy komunikacji pełniące te same funkcje, co zachowania trudne. W artykule opisano troje dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, u których wykorzystano FCT.
The goal of the paper is to discuss the possibility of using the functional communication training while working with children with disabilities. Language communication disorders hinder significantly the possibility to satisfy the needs of an individual, which leads to frustration and may cause inappropriate or harmful behaviours. Working with people with language communication disorders, functional communication training is an effective method of modification of inappropriate or harmful behaviours. FCT is based on replacement of inappropriate or harmful behaviours with acceptable forms of communication fulfilling the same functions as inappropriate or harmful behaviours. The paper describes three children with language communication disorders in whose therapy FCT was applied.
Opis
Słowa kluczowe
trening komunikacji funkcjonalnej , trudne zachowania , dziecko z niepełnosprawnością , autyzm , functional communication training , inappropriate or harmful behaviours , a child with disability , autism
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, s. 135–146