Wykorzystanie platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawowych. Stan aktualny i perspektywy rozwoju

dc.contributor.authorKaraś, Piotr
dc.date.accessioned2021-10-15T11:33:36Z
dc.date.available2021-10-15T11:33:36Z
dc.date.issued2021-10-26
dc.descriptionPromotor: dr hab. Marta Wrońska, prof. UR - 371 s.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractDysertacja dotyczy analizy stanu wykorzystania platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawo wych i przedstawia perspektywy rozwoju. Badania uka zujące aktualną kondycję infrastruktury informatycznej szkół zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w Polsce przed ich zamknięciem z powodu zaistniałej pandemii. Można zadać pytania: czy system edukacji w Polsce został właściwie przygotowa ny na powstałą sytuację, czy nauczyciele byli także przygotowani do prowadzenia zajęć zdalnych i przygo towali kursy w oparciu o modele e-learningowe? jak przedstawia się infrastruktura informatyczna szkół pod względem dostępu do Internetu w tym bezprzewodo wego, tak aby móc prowadzić zajęcia w każdej klasie wsparte zasobami Sieci? kto nią zarządza w celu utrzy mania sprawności, odpowiedniej wydajności i bezpie- czeństwo danych? Projekt badań zakładał udzielenie odpowiedzi na następujące problemy główne wynikające z celów pra cy, a mianowicie:  Jaka jest infrastruktura informatyczna szkół po nadpodstawowych?  W jakim stopniu nauczyciele badanych szkół wy korzystują platformy e-learningowe w procesie kształcenia?  W jakim stopniu badani nauczyciele są przygo towani do wykorzystywania platform e learningowych w procesie kształcenia?  Jaka jest opinia uczniów szkół ponadpodstawo wych dotycząca wykorzystania w procesie ucze nia się platform e-learningowych i kursów tam umieszczanych? Praca składa się z siedmiu rozdziałów, w których podję to próbę ujęcia problematyki wykorzystania platform e learningowych w różnych aspektach realiów szkolnych.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractThe research design was to answer the following main problems arising from the objectives of the study, namely:  What is the IT infrastructure of secondary schools?  To what extent do teachers of the studied schools use e-learning platforms in the educa tional process?  To what extent are the studied teachers pre pared to use e-learning platforms in the educa tional process?  What is the opinion of secondary school stu dents on the use of e-learning platforms and courses in the learning process? The work consists of seven chapters which attempt to cover the issue of using e-learning platforms in various aspects of school reality.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6835
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherUniwersytet Rzeszowskipl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecte-learningpl_PL.UTF-8
dc.subjectICTpl_PL.UTF-8
dc.subjectplatformy e-learningowepl_PL.UTF-8
dc.subjectinfrastruktura informatyczna szkółpl_PL.UTF-8
dc.subjecte-learning platformspl_PL.UTF-8
dc.subjectIT infrastructure for schoolspl_PL.UTF-8
dc.titleWykorzystanie platform e-learningowych w szkołach ponadpodstawowych. Stan aktualny i perspektywy rozwojupl_PL.UTF-8
dc.title.alternativeUse of e-learning platforms in secondary schools. Cur rent state and prospects for developmentpl_PL.UTF-8
dc.typedoctoralThesispl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 4 z 4
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
Streszczenie - j. pol..pdf
Rozmiar:
212.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
Streszczenie - j. ang..pdf
Rozmiar:
129.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
Recenzja - dr hab. Paweł Topol, prof. UAM.pdf
Rozmiar:
1.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
Recenzja - dr hab.inż. Janusz Morbitzer, prof AWSB.pdf
Rozmiar:
203.61 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: