Rola zajęć z doradztwa zawodowego w gimnazjum

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Sałata, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Młodzież, wybierając szkołę ponadgimnazjalną, powinna określić swoje zainteresowania, pasje i predyspozycje. W gimnazjach nie ma regularnych zajęć z doradztwa zawodowego. Są to zajęcia dodatkowe lub prowadzone w ramach lekcji wychowawczej. Doradcy w wyznaczonych dniach i godzinach pełnią dyżury. Uczniowie mogą z własnej inicjatywy korzystać ze wsparcia lub porady doradczej. Doradcy prowadzą zajęcia na temat poznania siebie czy klasyfikacji zawodów. W ramach zajęć z doradztwa zawodowego organizowane są spotkania gimnazjalistów z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Celem opracowania jest określenia roli zajęć z doradztwa zawodowego w gimnazjum.
Students choosing secondary schools need to determine their interests, passions and predispositions. There is a lack of regular career advisory classes in lower secondary schools. These are additional classes or lessons within the scope of general educational classes. Teachers give advisory classes in selected days and hours. Students can make use of the support and advises on their own initiative. Students self-knowledge and professional profiles are the subjects of the advisory classes. Durning the career advisory classes, lower secondary school students meet with secondary school students. The aim of the publication is to evaluate the role of career advisory classes in the lower secondary schools.
Opis
Słowa kluczowe
młodzież gimnazjalna , doradztwo zawodowe , doradca zawodowy , lower secondary school students , career advisory , career advisor
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 236–244