Policja wobec problemu przemocy w rodzinie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Dudek, Zygmunt
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule autor przedstawił rolę Policji w zapobieganiu przemocy w rodzinie oraz ukazał narzędzia, jakimi posługują się funkcjonariusze tej formacji w celu skutecznego zwalczania tego typu przestępczości. Szczególną rolę w realizacji tych zadań odgrywa procedura tzw. „Niebieskiej Karty”, która pozwala na szybkie ujawnianie i eliminowanie zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy fizycznej i psychicznej sprawców wobec osób najbliższych.
In this article the author presented the role of police in counteracting acts of domestic violence as well as the tools which can be used by police officers to fight effectively against this type of criminal behaviour. Procedure of so-called “Blue Card” plays a special role in accomplishing these aims and quickly allows to disclose and eliminate dangers, both physical and mental, resulting from domestic violence.
Opis
Słowa kluczowe
Policja , przemoc , rodzina , „Niebieska Karta” , police , violence , family , “Blue Card”
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 6 (2018), s. 155–169