Odpowiedź Polski i Litwy na kryzys migracyjny przy granicy z Białorusią – próba porównania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Ciechanowska, Justyna
Szwed, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem publikacji jest przedstawienie reakcji Litwy i Polski na kryzys migracyjny przy granicy z Białorusią, który rozpoczął się w połowie 2021 r. Oba państwa, tj. Polska i Litwa, należą do Unii Europejskiej i strefy Schengen. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego priorytet, przed ochroną praw człowieka czy względami humanitarnymi, przyznały zabezpieczeniu granic państwowych, które są równocześnie wschodnią flanką Unii Europejskiej. W publikacji wykazano podobieństwa i różnice reakcji władz polskich i litewskich na działania reżimu białoruskiego. Szczególną uwagę poświęcono analizie zasadności wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz dopuszczalności limitacji praw i wolności człowieka.
The aim of this publication is to illustrate the responses of Lithuania and Poland to the migration crisis at the Belarusian border, which began in mid-2021. Both countries are members of the European Union and the Schengen Area. In a situation of threat to internal security, they prioritised securing their national borders, which are also the eastern flank of the European Union, over the protection of human rights or humanitarian issues. The publication shows similarities and differences in the reaction to the Belarus regime's actions on the part of the Polish and Lithuanian authorities. Particular attention was paid to the analysis of the rationale for introducing the state of emergency and the admissibility of limiting human rights and freedoms.
Opis
Słowa kluczowe
kryzys migracyjny , Polska , Litwa , Białoruś , prawa człowieka , migration crisis , Poland , Lithuania , Belarus , human right
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(21)/2023, s. 77-91