Edukacja techniczna małych dzieci

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Jelinek, Jan Amos
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Edukacja techniczna małych dzieci jest archaiczna (Furmanek, 2007, s. 44–54) i wymaga diagnozy dla wypracowania nowych działań. 91% nauczycieli obserwuje duże zainteresowanie dzieci zajęciami technicznymi, jednak brakuje im pomysłów na proste doświadczenia, które rozwijałyby myślenie dzieci. Artykuł przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 2475 nauczycieli na temat trudności i motywów podejmowania się prowadzenia zajęć z techniki wśród dzieci.
Technical education for young children is archaic (Furmanek, 2007, p. 44–54) and requires a diagnosis to develop new activities. 91% of teachers are very interested in technical classes for children, but they lack ideas for simple experiences that would develop children;s thinking. The article presents the results of a survey conducted among 2,475 teachers on the difficulties and motives of undertaking technical classes among children.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja techniczna , dzieci przedszkolne , uczniowie klas I–III , motywy , trudności , ankieta , technical education , pre-school children , pupils of grades 1–3 , motives , difficulties , questionnaire
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 110–115