Stylistics of Lviv religious monumental painting in the late 19th and early 20th century

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Biriulow, Jurij
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article is an attempt to analyse the stylistic changes in Lviv's religious monumental painting between 1890 and 1914. The best religious buildings of the capital of the Kingdom of Galicia and Lodomeria are characterised by an intense interaction of spatial arts. Lviv painters demonstrated their ability to solve a complex artistic problem - the creation of an architectural-painting ensemble. Their decorative works were characterised by an organic connection with the tectonics and function of the buildings. Decorating the interiors of large sacred buildings with the means of mural painting concretised their purpose. Lviv’s monumental painting, often associated with sacred architecture, was caught up in the patterns of academism of the time. In competition with Academism and Historicism, Art Nouveau in the works of Stanislaw Debicki, Kazimierz Sichulski, Marian Olszewski, Modest Sosenko and other artists, along with the Neo-Byzantine school of Mykhailo Boychuk, soon began to assume the function of the avant-garde.
Artykuł jest próbą analizy przemian stylistycznych w religijnym malarstwie monumentalnym Lwowa okresu 1890–1914. Najlepsze sakralne budowle stolicy Królestwa Galicji i Lodomerii odznaczają się głębokim współdziałaniem sztuk przestrzennych. Malarze lwowscy zademonstrowali zdolność rozwiązania skomplikowanego zagadnienia artystycznego – stworzenia zespołu architektoniczno-malarskiego. Ich dzieła dekoracyjne charakteryzowała organiczna łączność z tektoniką i funkcją budowli. Ozdobienie wnętrz pokaźnych gmachów sakralnych zasobami malarstwa ściennego konkretyzowało ich przeznaczenie. W wielu wypadkach powiązane z architekturą sakralną lwowskie malarstwo monumentalne było zapatrzone we wzory ówczesnego akademizmu. W konkurencji z akademizmem i historyzmem secesja w dziełach Stanisława Dębickiego, Kazimierza Sichulskiego, Mariana Olszewskiego, Modesta Sosenki i innych artystów dość szybko zaczęła pełnić, obok neobizantyjskiej szkoły Mychajły Bojczuka, funkcję awangardy.
Opis
Translated by Monika Mazurek
Słowa kluczowe
Lviv , religious painting , polychrome , stylistics , Historicism , Academism , Art Nouveau , Neo-Byzantinism , Lwów , malarstwo religijne , polichromia , stylistyka , historyzm , akademizm , secesja , neobizantynizm
Cytowanie
Sacrum et Decorum, nr 16 (2023), s. 7-24