Repozytorium UR

Gamifikacja a subiektywna wartość wzmocnienia. Wskazania do pracy w edukacji i promocji zdrowia

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Łosiak-Pilch, Julia
dc.date.accessioned 2018-10-24T08:02:43Z
dc.date.available 2018-10-24T08:02:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 201–205 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4022
dc.description.abstract Celem artykułu jest wykazanie znaczenia efektu subiektywnej wartości wzmocnienia przy stosowaniu elementów gamifikacji w tworzeniu aplikacji mobilnych i ich wykorzystywaniu w pracy edukacyjnej i w promocji zdrowia. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article disusses the problem how the effect of subjective value of reinformcement influences the effectiveness of gamification in mobile applications and their use in education and health promotion. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject gamifikacja pl_PL.UTF-8
dc.subject wzmocnienie pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject promocja zdrowia pl_PL.UTF-8
dc.subject gamification pl_PL.UTF-8
dc.subject reinforcement pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject health promotion pl_PL.UTF-8
dc.title Gamifikacja a subiektywna wartość wzmocnienia. Wskazania do pracy w edukacji i promocji zdrowia pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Gamification and Subjective Reinforcement Value. Indications for Education and Health Promotion pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.27
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje