Repozytorium UR

Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018)

DSpace Repository

Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018)

 

Recent Submissions

 • Kuźmińska-Sołśnia, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Zgodnie z nową podstawą programową, umiejętność programowania staje się elementem powszechnego kształcenia. Niniejszy artykuł zwraca uwagę na wyzwania w zakresie włączenia w system edukacji nauki programowania wśród ...
 • Garwol, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł podejmuje problematykę cyberprzestępczości w szkole, a zwłaszcza najbardziej obecnego wśród uczniów zjawiska cyberprzemocy rówieśniczej. Po omówieniu form szkolnej cyberprzemocy następuje próba charakterystyki ...
 • Sito, Patrycja; Molga, Agnieszka; Hermanowicz, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  E-learning, który dotychczas był określany jako „nauczanie na odległość” nabrał dużo większej wartości przez wzrost zainteresowania Internetem. Stał się on bardzo popularny, ponieważ dostęp do niego jest praktycznie wszędzie, ...
 • Szewczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł zwraca uwagę na stosunkowo nową formę dydaktyki, jaką jest nauczanie na odległość – tzw. e-learning. Zawarto w nim podstawowe informacje o istocie tej techniki dydaktyki i podano jej zalety oraz wady. Zaprezentowano ...
 • Maj, Monika; Falkiewicz, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy nowoczesne technologie służą lepszemu przyswajaniu wiedzy z zakresu geometrii przez dzieci. Przedstawione wyniki badań podają odpowiedź z punktu widzenia nauczyciela matematyki w ...
 • Bałażak, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Edukacja informatyczna i medialna we współczesnej szkole już stała się faktem, ale nie każdy nauczyciel jest równie zainteresowany wykorzystaniem jej w swojej pracy. Sposób i poziom wykorzystania najnowszych osiągnięć ...
 • Łuszczek, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Ostatnie lata przynoszą coraz więcej głosów krytycznych dotyczących zastosowania nowych technologii w edukacji. Uporządkowana, krytyczna debata dotycząca tego problemu ma pomóc właściwie ukierunkować refleksję badawczą. ...
 • Furmanek, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Na podstawie analizy dostępnych w literaturze przedmiotu opracowań, opinii i refleksji przedstawiam podstawowe idee czwartej rewolucji przemysłowej. Wyzwania cywilizacyjne, jakie ta rewolucja generuje, są bardzo istotne ...
 • Iskierka, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W pracy dokonano przeglądu podstawowych zagadnień dotyczących usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, projektowanych rozwiązań w obszarze ochrony danych osobowych oraz ...
 • Żurek, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł prezentuje rozwój nauk informatycznych, obejmujący pojawienie się ich nowej gałęzi – informatyki społecznej. Przedstawiona zostaje geneza powstania tej dyscypliny: jakie było pierwotne źródło zapotrzebowania na ...
 • Iskierka, Sławomir; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule poruszono problemy związane z personalizacją profili internetowych i ich wpływem na użytkowników Internetu, a szczególnie młodzież. Przeanalizowano aktualne i przewidywane skutki związane z profilowaniem i ...
 • Kęsy, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Rozwój techniczny wywołuje zmiany warunków życia współczesnego człowieka powodując przemiany osobowościowe, wzorce kulturowe, sposób postrzegania siebie i innych. Przykładem przeobrażeń społecznych są przemiany w praktykach ...
 • Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W opracowaniu podjęto próbę zwrócenia uwagi wpływu mediów cyfrowych na kształtowanie się kultury. Jest to temat wielowątkowy i bardzo rozległy, przekraczający możliwości całościowego jego ujęcia w tak krótkim opracowaniu. ...
 • Iskierka, Sławomir; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule poruszono zagadnienia związane z problemami, jakie napotyka współczesne społeczeństwo wynikające z dynamicznej informatyzacji praktycznie wszystkich dziedzin życia. Przeanalizowano umiejętności Polaków umożliwiające ...
 • Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
 • Hermanowicz, Artur; Molga, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące programowania przetwarzania danych wielowymiarowych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z przeciążaniem operatorów w nowoczesnych obiektowych językach programowania.
 • Wołoszyn, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł ten przedstawia proces tworzenia systemu rekomendującego obiekty z pól rekordów bazy danych o zbliżonych cechach podobieństwa do wybranych cech obiektu wzorcowego. W budowie wykorzystano algorytm K najbliższych ...
 • Kisiel, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Korelacja wiedzy zdobytej w procesie edukacji z otaczającym światem ma kluczowe znaczenie. Artykuł przedstawia nie tyle modyfikację treści nauczania programowania na lekcjach rozszerzonej Informatyki, co poprzez dobór ...
 • Szabłowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W opracowaniu przedstawiono problematykę wykorzystania komputerów jednopłytkowych w edukacji na przykładzie Raspberry Pi. System operacyjny Raspbian zainstalowany w Raspberry Pi posiada wszystkie niezbędne narzędzia, które ...
 • Myśliwiec, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule podjęto problematykę przygotowania studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna do zagadnień związanych z programowaniem we wczesnej edukacji dziecka. W związku ze zmianami w zapisach podstawy ...

View more