Repozytorium UR

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka

DSpace Repository

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka

 

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria filologiczna. Glottodydaktyka Jest to punktowane czasopismo naukowe, które ukazuje się w Katedrze Filologii Rosyjskiej od 2006 roku. Są w nim publikowane artykuły z dziedziny glottodydaktyki, poświęcone zagadnieniom nauczania języków obcych na wszystkich poziomach kształcenia oraz problemom językoznawstwa porównawczego. W roczniku zamieszczane są materiały w języku rosyjskim, polskim i angielskim z abstraktami w języku angielskim.

Collections in this community

Recent Submissions

View more